Sikkerhet

Vi vil behandle varen deres så skånsomt som mulig.  Vi erstatter varer som vi skader under produksjon hos oss.
Vi står ikke ansvarlig for feil som oppstår under ekstern transport.
Sikkerhet og personvern:
Våre kunder er opptatt av at vi håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.
Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.
Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.  Vi selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
Bruk av informasjonskapsler (cookies)
Vår nettside bruker informasjonskapsler slik at du kan legge artikler i handlekurver,  og la oss samle inn anonyme statistiske data slik at vi tilby en bedre tjeneste på nettsiden.
Det er trygt å handle hos oss. Velkommen som kunde.

Informasjon om hvordan GDPR behandles hos Tokanor AS
Du har trolig hørt om GDPR (General Data Protection Regulation): EU-forordningen for personvern som
trådte i kraft 25. mai 2018. I Norge har GDPR blitt utsatt, slik at loven trer i kraft først den 1. juli 2018.
GDPR regulerer først og fremst hvordan organisasjoner og myndigheter skal håndtere
personopplysninger.
Dette er Tokanor AS forpliktet til
Tokanor AS imøtekommer GDPR-kravene som en mulighet til å utdype vår forpliktelse til databeskyttelse.
Tokanor AS er forpliktet til å overholde GDPR i leveransene av tjenester til våre kunder og vi jobber for å
forbedre våre produkter, kontrakter og dokumentasjon.
For Tokanor AS handler GDPR om hvordan vi håndterer informasjon om våre kunder og kundenes ansatte i
oppdraget som databehandler. Tokanor AS er pliktig til å ha oversikt over hvilke personopplysninger som
behandles. Det gjelder også hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger.
Hva er en personopplysning?
En personopplysning er data som kan spores tilbake til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse,
foto, e-postadresser, fagforeningsmedlemskap, bankkontoinformasjon, innlegg på sosiale medier,
medisinsk informasjon eller IP-adresse. Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som
personopplysninger.
Behandlingen av sensitive personopplysninger er streng og må vies ekstra oppmerksomhet. Sensitive
personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs
oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.
Databehandleravtale

Vi gjør oppmerksom på at det nye personverndirektivet er omfattende og det er ennå ikke etablert en
bransjestandard (denne er under behandling hos Datatilsynet). Vår tilnærming er å være i forkant, for å
sikre at du som kunde ikke blir skadelidende. Tokanor AS’ tolkninger og tilpasninger er derfor basert på utkast
til bransjestandard, samt uttalelser fra flere advokater som har spesialisert seg på det nye regelverket. Vi
ser likevel ikke bort ifra at rutiner vil måtte endres på et senere tidspunkt.
Vi gjør oppmerksom på at alle som behandler persondata må tilpasse seg det nye regelverket.
Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om GDPR, Tokanor AS og eller andre forhold
knyttet til din drift.
Med vennlig hilsen
Tokanor AS